sportsregions
Envie de participer ?

LES ENTRAINEMENTS

Categorie Horaires Terrain
U6/U7 Sébastien

Mercredi : 18h00 / 19h15 

Annexe

U8 Jérome

Mercredi : 16h45 / 18h00 Annexe
U9 Christophe

Mercredi : 15h00 / 16h30

Vendredi : 18h00 / 19h15

Annexe

U10 Fred et U10 Loic 

Mardi : 18h00 / 19h30

Mercredi : 15h30 / 17h00

Annexe

Honneur

U11 Toto et U10/U11 Cris

Lundi : 18h15 / 19h45

Mercredi : 17h00 / 18h30

Honneur

Honneur

U12 Thomas et U12 Vincent

Lundi : 18h00 / 19h30

Mercredi : 14h00 / 15h30

Vendredi : 18h00 / 20h15

Honneur

Honneur

Annexe

U13 Coco / Alan

Lundi : 18h00 / 19h30

Mercredi : 17h00 / 18h30

Honneur

Honneur

U12/U13 Arthur / Enzo

Lundi : 18h00 / 19h30

Mercredi : 18h30 / 20h00

Honneur

Honneur

U14 Loic

Mardi : 18h15 / 19h45

Jeudi : 18h15 / 19h45

Honneur 

Honneur

U16/U17 Quentin

Mercredi : 18h30 / 20h00

Vendredi : 18h15 / 19h45

Honneur

Honneur

U18/U19 François

Mardi : 18h15 / 19h45

Jeudi : 18h15 / 19h45

Honneur 

Honneur

Seniors A et B

Mardi : 20h00 / 21h30

Vendredi : 20h00 / 21h30

Honneur 

Honneur

Vétérans  Mercredi : 20h15 / 21h45

Honneur

U6F/U7F/U8F

Mercredi 18h00 / 19h15 Annexe
U9F/U10F/U11F/U12F Cathia

Mardi : 18h00 / 19h30

Jeudi : 17h45 / 19h15

 Annexe

Annexe

U13F/U14F/U15F Mickael

Mercredi : 15h30 / 17h00

Jeudi : 17h45 / 19h00

Honneur

Annexe

U16F/U17F/U18F Julien

Lundi : 19h30 / 21h00

Jeudi 19h30 / 19h45 

Jeudi 19h45 / 21h00

Honneur

Annexe

Honneur

Seniors Féminines Jean / Anthony

Lundi : 19h30 / 20h00

Lundi 20h00 / 21h00

Jeudi : 19h45 / 21h00

Annexe

Honneur

Honneur

Spé Gardien Foot à 5 et à 8 Bruno

Lundi : 17h45 / 20h00 Annexe

Spé Gardien Foot à 11 Jeune, Morgan

Mardi :18h15 / 19h45 Honneur

Spé Gardien Foot à 11 Seniors, Sebastien

Mardi : 20h00 / 21h30 Honneur 

 


toute l'association